Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.D1.669

03.01.D1.669 - Butiksområde Vestergade

Bestemmelser

Plannummer
03.01.D1.669

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål

Særlige bemstemmelser
Butikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m². Etageantallet mod Vestergade må ikke overstige 2½ etage.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
19500

Butik max dagligvarer
3500

Butik max udvalgsvarer
2000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00