Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.D1.322

03.01.D1.322 - Butiksområde REMA Tvedvej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.D1.322

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
3000

Butik max dagligvarer
1000

Butik max udvalgsvarer
1000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00