Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.C3.981

03.01.C3.981 - Blandet bolig- og erhvervsområde Mølmarksvej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.C3.981

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
140%

Max. bygningshøjde
18 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
I den sydlige del af området sikres et område friholdt for bebyggelse.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00