click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.C3.941

03.01.C3.941 - Blandet bolig- og erhvervsområde Vestergade

Bestemmelser

Plannummer
03.01.C3.941

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00