Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.C3.639

03.01.C3.639 - Blandet bolig- og erhvervsområde Vestergade

Bestemmelser

Plannummer
03.01.C3.639

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
Butikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m².

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
1500

Butik max dagligvarer
1500

Butik max udvalgsvarer
1500

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00