Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.C3.329

03.01.C3.329 - Blandet bolig- og erhvervsområde Vestergade

Bestemmelser

Plannummer
03.01.C3.329

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
Detailhandel tillades kun indenfor bymidteafgrænsningen.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
3000

Butik max dagligvarer
300

Butik max udvalgsvarer
600

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00