click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.B.764

03.01.B.764 - Boligområde Bjergvænget

Bestemmelser

Plannummer
03.01.B.764

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse

Særlige bemstemmelser
Bebyggelsen langs Mølmarksvej skal opføres i eksisterende facadeflugt og med husdybder svarende til den fremherskende i området.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00