03.01.B.180 - Boligområde Tved Kirkevej/Ørbækvej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.B.180

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse

Specifik anvendelse

Fremtidig zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget