Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.B.005

03.01.B.005 - Boligområde Vandværksvej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.B.005

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
14,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af etageboliger og offenligt tilgængelige friarealer

Særlige bemstemmelser
Ved lokalplanlægningen skal sikres rekreative friarealer, og et ca. 5.000 m² skovareal, der skal være tilgængelig for offentligheden. Områder omkring boringer, skal sikres til tekniske anlæg uden offentlig adgang. Bevaring af eksisterende bygninger med henblik på ”vandværkshistorien” skal vurderes i forbindelse med lokalplanlægning. Ved lokalplanlægning skal det sikres at der planlægges for evt. støjdæmpende foranstaltninger.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Etagebolig

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00