Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 02.01.O2.968

02.01.O2.968 - Offenligt område Skoler på A.P. Møllersvej

Bestemmelser

Plannummer
02.01.O2.968

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Offentligt formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner samt offentlig administration

Særlige bemstemmelser
Fælles opholdesarealer skal udgøre 100% af etagearealet

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00