Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 02.01.E2.976

02.01.E2.976 - Erhvervsområde Ryttervej

Bestemmelser

Plannummer
02.01.E2.976

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00