02.01.E1.408 - Erhvervsområde Ryttervej

Bestemmelser

Plannummer
02.01.E1.408

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. bygningshøjde
15 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af serviceerhverv

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Status

Vedtaget