Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 02.01.D2.955

02.01.D2.955 - Butiksområde Ole Rømers Vej

Bestemmelser

Plannummer
02.01.D2.955

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)

Særlige bemstemmelser
Butikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m². Lokalplanlægning for nye butiksarealer er under forudsætning af, at trafikforholdene kan løses tilfredsstillende.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
2700

Max plads
2700

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00