click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 02.01.D2.955

02.01.D2.955 - Butiksområde Ole Rømers Vej

Bestemmelser

Plannummer
02.01.D2.955

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)

Særlige bemstemmelser
Butikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m². Lokalplanlægning for nye butiksarealer er under forudsætning af, at trafikforholdene kan løses tilfredsstillende.

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
2700

Max plads
2700

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00