click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 02.01.D2.647

02.01.D2.647 - Butiksområde Silvan Ole Rømers Vej

Bestemmelser

Plannummer
02.01.D2.647

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)

Specifik anvendelse

Fremtidig zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
5000

Max plads
5000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00