Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 02.01.D2.647

02.01.D2.647 - Butiksområde Silvan Ole Rømers Vej

Bestemmelser

Plannummer
02.01.D2.647

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
5000

Max plads
5000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00