Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 02.01.D1.982

02.01.D1.982 - Butiksområde Ole Rømers Vej

Bestemmelser

Plannummer
02.01.D1.982

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandel

Særlige bemstemmelser
Butikker skal have et bruttoetageareal på mindst 500 m². Lokalplanlægning for nye butiksarealer er under forudsætning af, at trafikforholdende kan løses tilfredsstillende.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Mindre butiksområder

Butikker max areal
5000

Butik max dagligvarer
1500

Butik max udvalgsvarer
2000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00