02.01.C3.950 - Blandet bolig- og erhvervsområde Kogtvedparken

Bestemmelser

Plannummer
02.01.C3.950

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
Der skal sikres en sammenhængende stiforbindelse langs kysten. Udstykning og/eller bebyggelse af kystnære ejendomme skal vurderes nærmere.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget