Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 02.01.B.995

02.01.B.995 - Boligområde Kogtvedvej

Bestemmelser

Plannummer
02.01.B.995

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Overvejende tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for åben-lav boligbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocent må maks. være 30 for åben-lav og maks. 45 for tæt-lav.

Opholdsarealer
Min. 80 m² pr. boligenhed.

Særlige bemstemmelser
Mindste grundstørrelse for tæt-lav bebyggelse er 250 m², mindste grundstørrelse for åben-lav bebyggelse er 700 m². Arealet nord for øhavsstien (matr.nr. 4ap, Skt. Jørgens, Svendborg Jorde) må kun anvendes som bebyggelsens opholds/friareal. Her må kun bygges småbygninger til områdets brug og drift som friareal. Byggeri på dette areal må kun opføres i en etage, maks. 6 m i højden og med et samlet areal på maks. 100 m².

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00