Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.O5.518

01.01.O5.518 - Offentligt byrum - Den Blå Kant

Bestemmelser

Plannummer
01.01.O5.518

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Anvendelse

Offentlige formål i form af byrum, herunder havnebad og fodgængerbro ved Frederiksø. 

  


Områdets anvendelse

Området skal anvendes til blandede byrum, såsom torve, pladser, veje, parkering, promenade, og andet som er beregnet til gående, stående eller siddende ophold.

Der skal sikres offentlig adgang gennem området.


Bebyggelsens omfang

Områderne skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse. Dog kan der opføres mindre bygninger og installationer til områdets brug som rekreativt byrum.


Særlige bemstemmelser

Afværgeforanstaltninger ved havvandstigninger: Området omfattes af det samlede klimasikringsprojekt for Svendborg by og havn, Den Blå Kant.

Afværgeforanstaltninger ved skybrudshændelser: Håndtering af overfladevand i forbindelse med skybrud kan ske til havnebassinet.

Eksisterende bebyggelse og anvendelse på Hudes plads kan fortsætte eller der kan etableres serviceerhverv.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00