click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.O2.854

01.01.O2.854 - Offentlig område grønt område v. Enghavevej

Bestemmelser

Plannummer
01.01.O2.854

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner

Specifik anvendelse

Fremtidig zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00