01.01.O2.227 - Offentlig område Byskolen

Bestemmelser

Plannummer
01.01.O2.227

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
140%

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
18 m

Områdets anvendelse
Offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Status

Vedtaget