01.01.O1.119 - Offentlig område Den Katolske Kirke

Bestemmelser

Plannummer
01.01.O1.119

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Offentlige formål i form af kirke og kirkegårde

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Kirke og kirkegård

Status

Vedtaget