Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.E5.699

01.01.E5.699 - Erhvervsområde Østre Havnevej

Bestemmelser

Plannummer
01.01.E5.699

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bygningshøjde
50 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af havneerhverv

Særlige bemstemmelser
Der tillades virksomheder med miljøklasse 3-5. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 7 m³ pr. m² grundareal. Omfanget af opholdsarealer fastlægges i lokalplanlægningen.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Havneerhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00