Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.E5.481

01.01.E5.481 - Erhvervsområde Frederiksøen

Bestemmelser

Plannummer
01.01.E5.481

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
125%

Max. rumfang m3 pr. m2
5 m³ pr. m²

Rumfangsbestemmelse beregnes af:
Den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
20 m

Anvendelse

Erhvervsformål i form af havneerhverv. 


Særlige bemstemmelser

Der gives mulighed for opfyldning af areal på søterritoriet.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Havneerhvervsområde


Zonestatus
Byzone

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00