Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.E3.989

01.01.E3.989 - Erhvervsområde Frederiksø

Bestemmelser

Plannummer
01.01.E3.989

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
125%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Erhverv i form af kulturelle-, kreative- og maritime erhverv uden mulighed for bolig i forbindelse med erhvervet.

Særlige bemstemmelser
Der må maks. Bygges i samme højde, som tilstødende bevaringsværdig bygning. Mulighed for større og spektakulære skilte for kulturevents og lignende. Der må etableres butik til salg af virksomhedens produkter. Butiksareal må max. omfatte 20% af virksomhedsarealet og max. være 500 m2.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00