Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.E2.498

01.01.E2.498 - Erhvervsområde - Østre Havnevej

Bestemmelser

Plannummer
01.01.E2.498

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. rumfang m3 pr. m2
5 m³ pr. m²

Max. bygningshøjde
15 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv

Særlige bemstemmelser
Bebyggelse mod Østre Havnevej skal udføres med facadevirkning.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Lettere industri

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00