Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.E2.350

01.01.E2.350 - Erhvervsområde Kullinggade

Bestemmelser

Plannummer
01.01.E2.350

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Lettere industri

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00