Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.E1.811

01.01.E1.811 - Erhvervsområde Tinghuset

Bestemmelser

Plannummer
01.01.E1.811

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
300%

Max. bygningshøjde
20 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af serviceerhverv

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00