click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.E1.114

01.01.E1.114 - Erhvervsområde Kullinggade

Bestemmelser

Plannummer
01.01.E1.114

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. bygningshøjde
15 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af serviceerhverv

Særlige bemstemmelser
Der kan etableres en punktbygning med en maksimal højde på 18 m.

Specifik anvendelse

Fremtidig zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00