Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.D1.649

01.01.D1.649 - Butiksområde Føtex Lerchesvej

Bestemmelser

Plannummer
01.01.D1.649

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
120%

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål

Særlige bemstemmelser
Bebyggelse langs Møllergade skal opføres med husdybder svarende til den fremherskende i området.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
10000

Butik max dagligvarer
3500

Butik max udvalgsvarer
2000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00