Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.D1.445

01.01.D1.445 - Butiksområde Tinghusgade

Bestemmelser

Plannummer
01.01.D1.445

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
200%

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
16000

Butik max dagligvarer
1500

Butik max udvalgsvarer
2000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00