Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.C4.985

01.01.C4.985 - Blandet bolig- og erhvervsområde Frederiksø

Bestemmelser

Plannummer
01.01.C4.985

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
125%

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhverv, i form af kulturelle, kreative- og maritime aktiviteter og erhverv. Anvendelser uden mulighed for boligformål og hotel

Særlige bemstemmelser
Mulighed for opfyldning af søterritoriet. Der må etableres butikker på max. 400 m². Mulighed for større og spektakulære skilte for kulturevents og lignende.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00