Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.C4.760

01.01.C4.760 - Blandet bolig- og erhvervsområde Vestergade

Bestemmelser

Plannummer
01.01.C4.760

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. antal etager
4 etager

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
Detailhandel tillades kun indenfor bymidteafgrænsningen.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
2000

Butik max dagligvarer
300

Butik max udvalgsvarer
600

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00