Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.C3.988

01.01.C3.988 - Blandet bolig og erhvervsområde Jessens Mole

Bestemmelser

Plannummer
01.01.C3.988

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
150%

Max. antal etager
5 etager

Max. bygningshøjde
18 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
Parkeringskælder og teknikrum under boligdæk udgør én etage ud af de fem.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00