Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.C3.929

01.01.C3.929 - SG-hallen Vestergade

Bestemmelser

Plannummer
01.01.C3.929

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
200%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål samt idrætsanlæg

Særlige bemstemmelser
I lokalplanlægningen skal der sikres, at ny bebyggelse bidrager til en facadevirkning mod Johs. Jørgensens Vej. Kravet til opholdsarealer gælder ikke for idrætsanlæg.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00