Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.C3.720

01.01.C3.720 - Blandet bolig- og erhvervsområde Korsgade

Bestemmelser

Plannummer
01.01.C3.720

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
85%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Butikker max areal
1000

Butik max dagligvarer
300

Butik max udvalgsvarer
300

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00