Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.C3.258

01.01.C3.258 - Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade

Bestemmelser

Plannummer
01.01.C3.258

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
Detailhandel tillades kun indenfor bymidteafgrænsningen

Specifik anvendelse

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
2000

Butik max dagligvarer
1000

Butik max udvalgsvarer
200

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00