Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.B.778

01.01.B.778 - Boligområde Valdemarsgade

Bestemmelser

Plannummer
01.01.B.778

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende tæt-lav boligbebyggelse

Særlige bemstemmelser
Bebyggelsen langs Valdemarsgade skal opføres som sluttet eller overvejende sluttet bebyggelse, i eksisterende fadeflugt og med husdybder svarende til den fremherskende i området.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00