Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.B.646

01.01.B.646 - Boligområde Bagergade/Sankt Knuds Vej/Kedelsmedstræde

Bestemmelser

Plannummer
01.01.B.646

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af etagebebyggelse

Særlige bemstemmelser
Detailhandel tillades kun indenfor bymidteafgrænsningen.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Etagebolig

Butikker max areal
600

Butik max dagligvarer
100

Butik max udvalgsvarer
100

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00