01.01.B.642 - Boligområde Sankt Jørgensvej

Bestemmelser

Plannummer
01.01.B.642

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse.

Særlige bemstemmelser
Bebyggelsen langs Sankt Jørgens Vej opføres i facadeflugt og i husdybde svarende til den fremherskende i området.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget