Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.B.461

01.01.B.461 - Boligområde Dronningholmsvej

Bestemmelser

Plannummer
01.01.B.461

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af etagebebyggelse

Særlige bemstemmelser
Bebyggelsen langs Dronningholmsvej skal opføres i eksisterende facadeflugt og med husdybder svarende til den fremherskende i området.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Etagebolig

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00