Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.B.001

01.01.B.001 - Boligområde Enemærket 11-13

Bestemmelser

Plannummer
01.01.B.001

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af lave etageboliger udført som punkthuse.

Særlige bemstemmelser
Området mod vest ved vandtårnet skal friholdes til offenligt formål evt. udsigtspunkt.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Etagebolig

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00