click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.B.001

01.01.B.001 - Boligområde Enemærket 11-13

Bestemmelser

Plannummer
01.01.B.001

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af lave etageboliger udført som punkthuse.

Særlige bemstemmelser
Området mod vest ved vandtårnet skal friholdes til offenligt formål evt. udsigtspunkt.

Anvendelse specifik
Etagebolig

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00