Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Forslag / 01.01.C3.194

01.01.C3.194 - Blandet bolig- og erhvervsområde Bagergade

Bestemmelser

Plannummer
01.01.C3.194

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse

Blandet bolig- og erhvervsformål


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Bymidte


Zonestatus
Byzone

Anvendelse konkret
Blandet bolig og erhvervsbebyggelse

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Forslag

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00