Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Forslag / 12.07.L1.041

12.07.L1.041 - Landsbyområde til boliger i Gammel Nyby

Bestemmelser

Plannummer
12.07.L1.041

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Anvendelse

Boligformål i form af tæt/lav boligbebyggelse.


Særlige bemstemmelser

Der kan maks. opføres otte boliger indenfor rammeområdet.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:25%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Området som helhed
Maksimal tilladt bygningshøjde:8,5 m
Maximale antal etager:1½ etage


Zonestatus
Landzone

Anvendelse konkret
Tæt lav

Anvendelse specifik
Boligområde

Status

Forslag

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00