click me
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Forslag / 12.00.R2.028

12.00.R2.028 - Rekreative formål i form af grøn kile og jordbrugsformål

Bestemmelser

Plannummer
12.00.R2.028

Anvendelse generelt
Landområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Maksimale etageareal, der må opføres
500 m²

Det maksimale etageareal beregnes af:
Den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
8,5 m

Anvendelse

Rekreative formål i form af grøn kile og jordbrugsformål.


Bebyggelsens omfang

Indenfor rammen kan opføres byggeri, som er nødvendige for områdets anvendelse og drift, som besøgshave for frugtavl. Bygningers højde må højest være 8,5 m. Det samlede grundareal må ikke overstige 500 m².


Særlige bemstemmelser

I området kan tages i anvendelse til besøgshave for frugttræer med tilhørende bygningsfaciliteter såsom orangeri/drivhus,lager og undervisning. Bygningerne og anlæg tilpasses med hensyn til skala, placering og materiale- og farvevalg.

Der skal sikres offentlig adgang gennem området.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Jordbrugsområde

Specifik anvendelse:Større rekreativt område


Status

Forslag

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00