Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Forslag / 11.01.B.045

11.01.B.045 - Boligområde ved det tidligere Skårup Seminarium

Bestemmelser

Plannummer
11.01.B.045

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Bemærkning til zonestatus

Området ligger i byzone. 


Særlige bemstemmelser

Følgende principper for planlægningen skal overholdes:

  1. Kulturmiljøet skal understøttes ved at bevare hovedbygningen og friholde parken for bebyggelse.
  2. Ny bebyggelse skal understøtte kulturmiljøet ved fortsat at lade hovedbygning og rektorbygning være de dominerende bygninger.
  3. Ny bebyggelse skal opføres i slanke volumener og åbne sig mod parken.
  4. Ny bebyggelse skal opføres i maks. 3 etager, som skal holde sig under hovedbygningens taghøjde og den skal udgøre mindre enheder.
  5. Der skal sikres adgang til parken gennem den nye bebyggelse.
  6. Ny bebyggelse ud mod Østergade skal harmonere med stationsbybygningerne på modsatte side af vejen.
  7. Ny bebyggelse ud mod Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil.
  8. Ny bebyggelse skal opføres i materialer, der harmonerer med områdets materialer, mursten enten i blank mur eller pudsede.
  9. Bebyggelsesprocenten må maks. være 30 % for området.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde


Status

Forslag

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00