Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Forslag / 02.01.B.046

02.01.B.046 - Boligområde ved den tidligere Kogtved Søfartsskole

Bestemmelser

Plannummer
02.01.B.046

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
2½ etager

Særlige bemstemmelser
  • Indkørsel skal ske fra alléen. Der holdes størst mulig afstand til allétræerne.
  • Den nye bebyggelse må ikke placeres sydligere end 11 meter fra terrassemuren på havesiden af hovedbygningen.
  • Den nye bebyggelse skal underordne sig hovedbygningens volumen.
  • Højden på nyt byggeri må ikke overstige topkoten på hovedbygningen.
  • Bygningsdybden må ikke overstige 10,5 m.
  • Materialerne i ny bebyggelse skal primært være tegl på facader og tage.
  • Der skal etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Etageboligboligbebyggelse


Status

Forslag

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00