Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Aflyst / 04.01.B.015

04.01.B.015 - Boligområde Egenappevej

Bestemmelser

Plannummer
04.01.B.015

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af fritliggende énbolighuse

Særlige bemstemmelser
De grønne rekreative forbindelser skal sikres i området.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Aflyst

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00