Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Aflyst / 01.01.C4.278

01.01.C4.278 - Blandet bolig- og erhvervsområde Lerchesvej

Bestemmelser

Plannummer
01.01.C4.278

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. antal etager
4 etager

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
Bebyggelsen skal fortrinsvis placeres langs Lerchesvej og Nyborgvej.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
3000

Butik max dagligvarer
1000

Butik max udvalgsvarer
2000

Status

Aflyst

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00