Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Detailhandel

Der er to typologier for detailhandel i kommuneplanrammerne, som dækker over følgende betegnelser:

Typologi Dækker typisk
D1 Dagligvare- og udvalgsvarebutikker (i center eller enkelte butikker)
D2 Butikker der forhandler pladskrævende varer

Klik på de enkelte typologier for at se rammebestemmelserne.

Læs også eksempler på funktioner indenfor forskellige kategorier af erhverv. Eksempelvis forskelle mellem dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Eksempler på erhverv  

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00