Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Blandet bolig- og erhverv

Der er fire forskellige typologier for blandet bolig- og erhvervsområder i kommuneplanrammerne, som dækker over følgende betegnelser:

Typologi Dækker typisk
C1 Blandede områder med lav tæthed (typisk i kommunens mindre byer)
C2 Blandede områder ofte med mulighed for fortætning (typisk i centrale dele af kommunens mindre byer)
C3 Blandede områder med relativ høj tæthed (typisk i Svendborg By)
C4 Centrale blandede områder med stor tæthed (i Svendorg Bymidte)

Klik på de enkelte typologier for at se rammebestemmelserne.

Rammebestemmelserne for C1, C2 og C3 ligner hinanden i vid udstrækning, men varierer på bebyggelsesprocent, max. højde og etageantal, mulighed for etablering af erhverv og krav til facade- og randbebyggelse.

C4-typologien er målrettet de centrale dele af Svendborg Bymidte og opererer med kvalitative bygningsregulerende bestemmelser fremfor maksimale grænser.

Læs også eksempler på funktioner indenfor forskellige kategorier af erhverv. Eksempelvis forskelle mellem publikumsorienterede erhverv og liberalt erhverv. Eksempler på erhverv 

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00